Vervolg wie ben ik

Wil je de gratis nieuwsbrief met rituelen en tips ook ontvangen?  klik aanmelden.

Ik besloot me bij de humanistische uitvaartbegeleiding aan te melden om ook aan afscheidsrituelen een bijdrage te leveren. Tegelijkertijd meldde ik me als vrijwilligster bij een hospice omdat ik dicht bij de ultieme overgang wilde zijn. In het hospice heb ik samen met een vriendin een koor opgericht dat nu door een professionele dirigente wordt geleid en zingt voor gastbewoners en bij herdenkingsdiensten.
Zingen wat ik als kind al veel deed, leek ik te herontdekken. Een paar jaar heb ik in een kwartet gezongen. Sinds 2010 ben ik als sopraan verbonden aan het octet The Byrds olv Petra Slagman. Door de opleiding tot stembevrijder ben ik de veelzijdigheid van de stem, het plezier van zingen en de helende werking van klank maken gaan ervaren. Ik vind het prachtig om rituelen met zang of klank te ondersteunen, omdat dit krachtiger kan werken dan woorden.
Tijdens het lopen van 'mijn eerste' labyrint, jaren geleden, heb ik een gevoel van diepe ontroering en thuiskomen ervaren. Ik heb het labyrint onderdeel van mijn werk gemaakt. Minstens één keer per jaar ga ik naar Chartres om het labyrint in de kathedraal te lopen. 
En in Den Haag komen in 2017 twee permanente labyrinten; dat voelt als een geweldige nalatenschap voor 'mijn' stad.

opleiding:
Pedagogische en andragogische wetenschappen
Aurahealing en aurareading
Stervensbegeleiding (NIS)
Stembevrijding (Jan Kortie)
Verder heb ik vele cursussen en workshops gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (o.a. reiki, emotioneel lichaamswerk).
Ook ben ik als redactielid verbonden geweest aan de Elisabeth Kübler-Ross stichting (EKR).  www.kubler-ross.nl

Visie:
Ik geloof dat ieder mens een onsterfelijk stuk in zich draagt dat ik het wezen noem (anderen noemen het spirit, geest, ziel, hogere ik). Ik merk dat het me steeds weer diep raakt als ik contact heb met het wezen van een ander. Dit wezen laat de kern zien van wie de ander is. Uiteindelijk zijn we allen uit dezelfde bron ontstaan.
Op momenten die voor ons van wezenlijk belang zijn kan de buitenkant van wie we zijn wegvallen en gaat het alleen nog om de essentie. De kern van ons leven komt als het ware bloot te liggen en -hoe pijnlijk het in sommige situaties ook is- we voelen dat het leven hierom gaat. Aan het bewust en goed beleven van deze momenten wil ik graag een bijdrage leveren.


ruimte voor rituelen