vervolg homepage

De ervaring leert dat het lastig is een ritueel te organiseren en het tegelijkertijd te willen beleven. Het uitvoeren van een ritueel ontstaat meestal uit een verlangen extra betekenis te geven aan een overgangsmoment, een periode goed af te sluiten om ruimte te maken voor de toekomst. Dit vraagt zorgvuldige voorbereiding en afstemming. Op de dag zelf staat alles waar je aan moet en wilt denken: zoals de mensen, de verschillende stappen in het ritueel en de handelingen, het zelf bewust beleven en doorvoelen ervan vaak in de weg. Het is dan fijn als er iemand is op wie je kunt leunen en vertrouwen zodat je zelf deelnemer wordt van het ritueel. Vergelijk het maar met een uitvaart: nauw betrokken zijn bij de voorbereiding en de dienst is van grote waarde, maar de dienst, het ritueel zelf leiden vraagt een grote inspanning waardoor er weinig ruimte is voor je eigen gevoel.

Overgangsmomenten die met een ritueel gemarkeerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: geboorte, adoptie, miskraam, doop, eerste menstruatie, puberteit, uit huis gaan, huwelijk, nieuwe baan, nieuwe samenwerking, scheiding, pensionering, sterven, uitvaart. Elk moment dat voor jezelf belangrijk is als overgang naar een nieuwe fase in je leven.


ruimte voor rituelen