Uitvaart

Wil je de gratis nieuwsbrief met rituelen en tips ook ontvangen?  klik aanmelden.

Bij een uitvaart is tegenwoordig alles mogelijk, hoor je vaak zeggen. De kunst is de uitvaart een zodanige invulling te geven dat het bij de overledene past en dat de nabestaanden er troost uit kunnen putten. Dat kan soms leiden tot een sobere ceremonie waarbij weinig gesproken wordt. In andere gevallen kan het een feestelijke afscheidsviering worden.

Wanneer een dierbare is overleden, moet er in korte tijd veel geregeld worden. Temidden van allerlei zakelijke beslissingen komen er ook allerlei vragen van andere aard op je af waar snel over besloten moet worden: In welke sfeer willen we de afscheidsceremonie laten plaatsvinden? Welke symbolen passen goed bij de overledene? Hoe brengen we nu tot uiting wie hij/zij was? Hoe zetten we op papier wat we willen zeggen? Welke woorden doen recht aan mijn dierbare?

Ik denk met u mee zover als u wenst. Dat betekent dat ik u op weg help uw eigen vorm te vinden tot het organiseren van de gehele ceremonie. Ook kan ik u ondersteunen bij het schrijven van de toespraak of deze voor u verzorgen en uitspreken tijdens de uitvaart. 

Tijdens de uitvaartdienst kan ik één of meer mantra's zingen, alleen of met alle aanwezigen. De ervaring leert dat het troostend en verbindend kan zijn om met elkaar een eenvoudige betekenisvolle tekst te zingen.

Stelt u zich eens voor: rond het graf met familie of alle aanwezigen uw dierbare overledene toezingen ten afscheid. Met de naam, eigen klanken of een bestaand lievelingslied.
Of stelt u zich eens voor: een klaagzang rond de kist of rond het graf waaraan iedereen die wil mee kan doen. Dit kan een bevrijdende ervaring zijn.

Ook na de uitvaart kan een ritueel uitgevoerd worden om zaken en gevoelens alsnog af te ronden die zijn blijven liggen. Hier is het nooit te laat voor.  

Met een groep familie of vrienden je overgegane dierbare gedenken kan met een ritueel op de geboorte of sterfdag.
Ook kun je met een groep over en tot je dierbare zingen klik hier 

reactie:
"Wij allemaal kijken terug op een onvergetelijke dag, waaraan ook jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd. Jij hebt precies die accenten aangebracht die de bijeenkomst zo bijzonder maakte. Je oplossingen waren zo simpel en tegelijk erg belangrijk.
Het was niet te veel, zeker niet te weinig, maar precies die kernpunten die zo belangrijk waren. Ik wil je namens mij en de kinderen heel hartelijk bedanken voor je inzet, tijd, kennis en kunde. Heel fijn jou ontmoet te hebben. "  Gerard Heijnen


ruimte voor rituelen