nieuwsbrief ritueel en tip rond pasen

 

Het is weer nieuwe maan vandaag, een mooi moment voor inkeer. Op de nieuwsbrief over het vasten heb ik veel reacties ontvangen met inspirerende ideeën. Volgend jaar komt er wellicht een blog. Ik ben op het moment aan het sapvasten en de gedachte dat veel mensen tegelijkertijd op hun eigen wijze vasten, zich van iets onthouden of iets nieuws hebben geïntroduceerd in hun leven, vind ik heel ondersteunend. Ik noem een paar ideeën die ik hoorde: (weer) aan tafel eten, geen wijn, niet vaker dan twee keer per dag je mail checken. Nu nog even volhouden, je bent over de helft, en wie weet, verander je blijvend iets in je patroon. 
 
Ritueel: We zijn in de aanloop naar Pasen, een mooi overgangsfeest, het feest van het voorjaar, de opstanding en het nieuwe leven. Pasen is een feest dat voor veel mensen ingevuld wordt met rituelen, denk aan de paaswake en de paasdienst in de kerk, het paasontbijt of de paasbrunch, het zoeken van geverfde eieren en de paaswandeling. Op vele plekken wordt ieder jaar weer prachtige passiemuziek ten gehore  gebracht. In het oosten van Nederland worden nog altijd paasvuren aangelegd, waarvan de voorchristelijke betekenis was om de demonen van de winter te verjagen.
Een van onze gezinsrituelen is in de loop der jaren vanzelf gegroeid tot wat het nu is. Toen onze oudste zoon (nu 21) net kon lopen verfden we, zoals in veel gezinnen, de eieren en verstopten deze in de tuin. Toen hij ze had gevonden wilde híj ze verstoppen en moesten wij zoeken, en daarna nog een keer, zoals kleine kinderen dat eindeloos willen herhalen. Dit herhaalde zich ieder jaar, onze andere kinderen groeiden vanzelf op met dit rituele spel, en nog steeds verstoppen we op paasmorgen beutelings één keer de eieren en gaan de anderen zoeken. Verbazingwekkend dat na al die jaren nog steeds nieuwe verstopplekjes opduiken. ’s Avonds is er dan eiersalade.
 
Zo heeft ieder mens en ieder gezin haar eigen paasritueel. Wat is die van jou? En waarom?
 
Tip: neem een moment op goeie vrijdag om na te gaan wat Pasen voor jou betekent en kijk of je dit mee kunt nemen in jouw ritueel.  Je kunt bijvoorbeeld tijdens het paasontbijt aan iedereen de vraag  stellen: “wat betekent Pasen voor jou?” Wie weet verdiep je je beleving van deze dagen ermee.
 
Als je in deze lijdenstijd behoefte hebt aan stilstaan bij je eigen leven en sterven, overweeg dan eens om de twee avonden te bezoeken die zich hierop richten. De tweede avond valt precies op goede vrijdag. Ook kun je in deze overgangstijd een labyrint lopen op het strand bij volle maan.  Zie agenda. Misschien is er iets in je leven dat afgesloten mag worden om plaats te maken voor iets nieuws: ga dan eens na of je dat wilt markeren met een ritueel.
 

ruimte voor rituelen