nieuwsbrief ritueel en tip rond moed vatten

 
Deze nieuwsbrief gaat over moed. As donderdag 29 september wordt op vrije scholen het Michaëlsfeest1 gevierd. Het feest van de aartsengel Michaël is het feest van de moed, van innerlijk wakker zijn en handelen, van de draak in de ogen durven zien en overwinnen.
 
Ritueel:
Ze had moed gevat en contact met mij opgenomen. ‘Het moet er maar van komen’, zei ze. Net 50 was ze geworden en ze wilde een nieuwe fase van haar leven in stappen, het oude sombere stuk achter zich laten en de lichte kant verwelkomen. Of ik een labyrint wilde maken op het strand, alleen voor haar. Zo kon ze haar eigen levenspad doorlopen en een nieuwe bewuste stap zetten. Hoewel ze er tegenop zag, bang wat ze tegen zou komen als het zover was, was haar verlanger groter. Ze wilde niet denken, dus ik moest maar zeggen wat ze moest doen onderweg in het labyrint. In het midden aangekomen, bij zichzelf, in het nu, nam ze ruim de tijd. Op het pad eruit, de toekomst tegemoet, liep ze speels, licht, af en toe buiten het pad om te voelen hoe dat was. Na afloop vertrouwde ze me toe dat ze altijd had gedacht dat haar leven zwaarder was geweest dan het in werkelijkheid voelde nu. Dat onder ogen zien vraagt ook moed.
 
Tip: En, waar heb jij in deze tijd moed voor nodig? Ga je het aan en wat heb je ervoor nodig om het aan te gaan?
 
Wat ook moed vraagt is om stil te staan bij het vertrek van je zoon of dochter. Gun jezelf een avond om jouw verhaal de ruimte te geven en loop op een nader te bepalen tijdstip met elkaar een labyrint om deze fase te markeren,  4 oktober, zie agenda.
 
Zingend de Michaëlstijd inluiden kan bij het Haagse Lied van de Ziel of bij één van de stembevrijdingsworkshops, zie agenda en website www.haagsestembevrijders.nl
 
1 Michaël is de aartsengel die tegen de donkere krachten strijdt met zijn zonnekracht. Die donkere krachten worden vaak uitgebeeld als draak. Michaël die de draak bestrijdt is een voorstelling die talloze malen is uitgebeeld, vooral op Ikonen. Soms is hij afgebeeld als engel, soms ziet hij eruit als een ridder te paard. In het laatste geval wordt gesproken over St. Joris, die de draak verslaat. Georgius heete hij, en hij was een martelaar uit de 3e eeuw.
 

ruimte voor rituelen