nieuwsbrief ritueel en tip rond hemelvaart

Ritueel: Binnenkort is het Hemelvaart1, en hebben we vier dagen aaneengesloten vrij. Tien dagen later is het Pinksteren. Feesten waar ik de betekenis nog wel van weet maar die ik niet meer bewust in die termen beleef.

Al een aantal jaren breng ik de hemelvaartdagen door met broers, zussen en hun kinderen in een groot huis, ‘het familieweekend’ zijn we dat gaan noemen. Voor mij is hemelvaart daardoor verbonden geraakt met familie, een bijzonder moment in het jaar omdat we elkaar behalve op verjaardagen niet echt spreken, en tijdens deze dagen is daar gelegenheid voor.
Hemelvaart betekent dat  Jezus is gaan ‘hemelen’, dat hij als het ware op een hoger plan is gekomen. Dat is een betekenis die me wel wat zegt, het is een tijd om iets van jezelf op een hoger plan te brengen, hulp aan God/het Al/de kosmos te vragen, die na een periode (figuurlijk tien dagen, het getal van God, van het absolute) tot je komt.
In mijn geval zou je kunnen zeggen dat ik door me letterlijk vier dagen te verbinden met mijn familie onze relatie op een hoger plan breng.
 
Wat is in jouw leven nu gereed om op een hoger plan te brengen?
 
Tip: neem in de aanloop naar hemelvaart en Pinksteren eens een moment om bij jezelf na te gaan wat voor eigentijdse betekenis deze dagen voor jou hebben gekregen. En neem jezelf voor om tijdens die dagen even buiten je dagelijkse werkelijkheid te stappen waardoor je deze dagen net een andere kleur geeft dan een gewoon ´lang weekend´.
 
Extra: wat in mijn leven ook op een hoger plan is gekomen, is het stembevrijdersschap. Half mei heb ik mijn certificaat behaald samen met mijn collega’s met wie ik de Haagse stembevrijders vorm. Een prachtige ceremonie ter afronding van de opleiding vond plaats. Dit heeft mij weer de kracht van een ritueel doen beleven.
Dat is eigenlijk waar ik mee wil eindigen: vier je eigen hemelvaart en pinksterdagen als een ritueel zodat je mooi de zomer kunt verwelkomen.
Wil je de zomer verwelkomen met meer mensen, kom dan naar de labyrintloop op  het strand.
 
 
1.       Wikipedia zegt: ‘Veertig dagen na zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. De periode van veertig dagen wordt genoemd in het boek Handelingen: \'Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.\' (Handel. 1: 3) Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen. Volgens het Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren
 
 
 
 
 

 


ruimte voor rituelen