nieuwsbrief ritueel en tip rond de vastentijd

 “Vasten is durven loslaten” (Hans van Waning)

 
Nieuwsbrief maart 2011 Ruimte voor rituelen, voor het markeren van belangrijke overgangsmomenten in je leven
aanmelden  voor gratis nieuwsbrief
 
Vandaag is het nieuwe maan, een mooi moment om naar binnen te keren. Deze maanperiode is vooral gericht op het wegen en aanvaarden van onze waarheid.1
 
Vastentijd: doe iets ongebruikelijks…: laat iets gebruikelijks
 
Ritueel: Op woensdag 9 maart 2011 is het aswoensdag, dan breekt de vastentijd2 weer aan, die loopt tot 24 april, dan is het Pasen. De vastentijd bestaat uit 40 dagen voorafgaand aan Pasen, die vooral in katholieke kringen werd nageleefd.
Dit is een mooie periode van reiniging en bezinning, ook of juist zonder traditioneel gelovig of kerkelijk te zijn, waarin je iets kunt laten wat een gewoonte is geworden. Een vriendin stopte ieder jaar met snoepen in die periode en dat sprak me aan. Ik ben gaan onderzoeken wat mij aanprak en koos voor een week sapvasten, ik eet dan niet en drink thee en sap. Het eerste jaar was het een uitdaging voor mezelf of het wel zou lukken: kon ik dat volhouden? Nadat ik de eerste dagen had overleefd (het geheim zit in langzaam af- en opbouwen), gaf het een weldadig gevoel. Licht in hoofd en lijf, een ontdekking dat je veel minder nodig hebt aan eten dan je denkt en dat je veel energie verbruikt met het verteren van voedsel. In de loop der jaren ben ik me gaan verheugen op deze rituele periode en heb er andere invullingen aan toegevoegd: vasten van roddelen, vasten van televisie kijken. Dit jaar ga ik een experiment aan: ik lees veel, vaak meerdere boeken tegelijk. 40 dagen vasten van lezen lukt me nog niet. Ik ga me dit jaar tot één boek beperken. Eens kijken wat dat brengt.
 
En, welke stap ga jij zetten in de komende 40 dagen?
 
Tip: Maak een lijst van zaken, die een vaste gewoonte zijn geworden en/of waar je niet zo goed buiten kunt, bijvoorbeeld de krant lezen, uit gewoonte de tv aanzetten, borrel om 17.00 uur, koffie bij het opstaan, sporten, surfen op internet of tv, vlees bij de avondmaaltijd.
Kies hier iets uit dat niet te makkelijk voor je is om een week of een maand te laten en waarvan je voelt dat het je iets kan opleveren. En doe dat. Beschouw het als een experiment dat je met jezelf aangaat. Wees mild maar standvastig en houd een dagboek bij. De tijd en ruimte (en misschien wel financiën) die het je oplevert kun je gebruiken om te reflecteren over wat de periode je heeft gebracht.
 
 
1. Uit: “De dertien oorspronkelijke clanmoeders” van Jamie Sams.
2.Vastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op veertig dagen uitkomt.
 
 
 

ruimte voor rituelen