nieuwsbrief ritueel en tip rond allerzielen

2 november is het Allerzielen: Zou je iets willen doen maar weet je niet wat?

Ritueel:
Over een paar weken is het zover, Allerzielen, de dag waarop onze overleden dierbaren herdacht worden. Steeds meer mooie initiatieven vinden er plaats.
Afgelopen jaar organiseerde uitvaartondernemer Marian de Valk een bijzondere avond op een kleine begraafplaats in Leiden. Lopend van vuurkorf naar vuurkorf over door lantaarns verlichte paden was er op iedere plek iets te beleven. Levende muziek, een wensboom, gedichten die je zelf kon lezen of laten lezen, en het ‘namen zingen’ dat ze aan mij had gevraagd te doen. Samen met een andere vrouw kreeg ik briefjes aangereikt met namen erop geschreven van mensen die overleden waren. We lieten de klanken als vanzelf ontstaan, en zo bezongen we anderhalf uur lang de overledenen. Een ontroerende en voor sommigen helende ervaring. Dit jaar vindt het wederom plaats en ik zie er naar uit.
 
Tip:   zing de naam van je overleden dierbare. Ga naar een plek waar je je prettig voelt en niet gestoord kan worden, bij voorbeeld in de natuur. Spreek de naam van je dierbare in jezelf en ook hardop uit, begin zacht te neuriën en laat de klanken bovenkomen, bedenk ze niet en doe vooral niet je best. Kijk of het je lukt de naam hardop te zingen, en voel wat er is, dit kan op verschillende momenten heel anders zijn.
Je kunt dit natuurlijk ook met familie of vrienden doen, bij het graf of op een plek die de overledene dierbaar was.
 
En als je nu denkt:
Waarom ook nog op Allerzielen, ik gedenk al de geboorte- en sterfdag en dat is al (verdrietig)  genoeg, bedenk dan dat op Allerzielen vele mensen hun gestorven dierbaren gedenken, waardoor je een verbondenheid kan voelen die je op de andere dagen juist zou kunnen missen.
Maar het belangrijkste is dat je je eigen gevoel serieus neemt.
 
Zang: wil je vrij vanuit zingen eens ervaren onder begeleiding, kom dan naar één van onze stembevrijdingsdagen, zie agenda hieronder
 
Wil je jouw dierbare gedenken en weet je niet hoe, neem dan gerust contact op.

ruimte voor rituelen