Inspiratie

Boeken:
'Als sterven dichtbij komt' door Joan Halifax
'De Profeet' door Kahlil Gibran (prachtige poëtische teksten over grote thema's)
'Op weg naar Avalon' door Jean Shinoda Bolen (over inwijding en pelgrimage)
'Het Jezusmysterie' door Kathleen McGowan (historische roman over Mathilda van Canossa, het labyrint neemt een belangrijke plaats in) 
'De boekendief' door Markus Zusak (aangrijpende roman zo mooi vanuit het perspectief van de dood)
'Vrouw op de vlucht voor een bericht' door David Grossman, wat kan deze man schrijven
Vele boeken van Rudolf Steiner, over geesteswetenschap: de mensheidsgeschiedenis, het Christuswezen, de natuurwezens, karma.
De romans van Mieke Mosmuller waar steeds dezelfde personages in voorkomen vanuit een ander perspectief.

 Films:
'As it is in heaven'
'Forever'

Artikelen: White Eagle over vliegen, een deel is uitgesproken tijdens het ritueel op 21 december 2012 bij het hemels gewelf in Den Haag


ruimte voor rituelen