Archief rituelen

Labyrintloop om pensioen te markeren: Op het strand van Oostende loopt de vakbondsman een labyrint omringd door de mensen die in zijn werkzame leven een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld, in het centrum leest hij een brief en verbrandt deze. Als hij uit het labyrint komt wordt hij toegezongen. Dit ritueel staat uitgebreid beschreven in Wending nr 2

Inwijdingsritueel bij een woonzorgcentrum voor mensen met dementie: papiertjes waarop geschreven stond wat bewoners, familie en medewerkers achter zich wilden laten, werden in een vuur gedaan; mensen met verschillende geloofsovertuigingen vertelden iets of zeiden een gebed vanuit hun geloof en steeds werd een mantra van dat geloof gezongen; een kaars werd onstoken voor de toekomst en een grote groene calciet (kristal) werd door alle aanwezigen ingezegend.

Intiem lichtjesritueel in de tipi: Rond een vuur in de tipi zingen we een vollemaansmantra, lopen we een cirkel tussen lichtjes en op papier een vingerlabyrint waarna we afsluiten met de Ulmentanz.

Herdenkingsritueel met lichtjeslabyrint in de vorm van een hart: Een vriendin die was overgegaan werd op haar geboortedag herdacht in de tipi door middel van delen, zingen en stilte. Buiten werd door de groep vriendinnen een lichtjeslabyrint gelopen ter ere van haar en de eeuwige vriendschap.

Achterlaten van een negatief patroon: op het strand wordt een cirkel gemaakt met twee paden. Het pad naar het centrum wordt gelopen met een zware steen om haar nek. Deze wordt in het centrum afgedaan en een nieuwe zelfgemaakte ketting wordt omgedaan. Bij het pad naar buiten wordt een zelfgemaakt gedicht voorgedragen waarin voor het leven wordt gekozen. De steen wordt op het strand achtergelaten.

Lichtjeslabyrint op het strand op 1 januari om 17 uur: een symbolische weg tussen lichtjes om het afgelopen jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te verwelkomen. Ondanks de harde wind hebben 18 mensen met volle aandacht hun weg door het licht gelopen. Na afloop enkele reacties: blijdschap, rijkdom, samen, licht, verbinding.

Kerstavond:
Op het strand wordt een vuur gemaakt, we zingen kerstliederen en drinken glühwein.

Allerzielen 2011:
In de remonstrantse kerk in Den Haag komen 40 mensen samen om hun overleden dierbare te gedenken dmv het ophangen van foto's, het gezamenlijk zingen van de namen en het zingen van een mantra rond het vuur.

Vredeslabyrint 2013:
Op de dag van de wereldvrede wordt door vele mensen een labyrint voor de vrede gelopen. Tegelijkertijd worden vredesmantra's vanuit de vijf grote wereldreligies gezongen.

Dochter gaat op zichzelf wonen:
Door het lopen van een labyrint neemt de dochter afscheid van haar jeugdjaren die ze als kind in het ouderlijk gezin heeft beleefd. Ze wordt welkom geheten in de wereld van de zelfstandig wonende vrouwen door vrouwen van verschillende generaties.

Inwijding van nieuwe woning
Rond de verhuizing wordt op de betonnen vloer van de woonkamer een pimalabyrint geschilderd. 's Avonds loopt de gastvrouw met 14 dierbare vrouwen het labyrint. Een paar dagen later wordt een houten vloer op het labyrint gelegd; dit labyrint ligt er nu permanent voor hen die het weten.

Allerzielen 2010:
Op een begraafplaatsje in Leiden organiseert uitvaartondernemer Marjan van der Valk een viering vol muziek, gedichten en een wensboom temidden van lichtjes en vuurkorven. Samen met een vrouw zing ik de namen van overledenen die we op briefjes aangereikt krijgen. Reactie van een bezoekster: "Het was een bijzonder moment voor mij dat de naam van mijn broertje werd gezongen, een broertje wiens naam nooit uitgesproken mocht worden en wiens dood een groot geheim was in mijn familie. Maar nu niet meer..."

50-jarige verjaardag:
Met vriendinnen wordt een labyrint gelopen en na afloop wordt 'the Crone' toegezongen op een zeer persoonlijk wijze.


ruimte voor rituelen