Allerzielen

ALLERZIELENVIERING ROND HET VUUR EN IN HET HARTLABYRINT

Iedereen die stil wil staan bij dierbare overledenen, ongeacht hoe lang of kort geleden deze zijn overgegaan, is van harte welkom.

De oorsprong van Allerzielen.
Op Allerzielen - 2 november - herdenkt de Roomskatholieke Kerk alle overleden gelovigen.
De traditie stamt, voor zover bekend, uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14e eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms Katholieke Kerk.

De Viering.
We starten in de tipi rond het vuur.
Buiten maak ik een hartlabyrint met lichtjes, dat ieder loopt. Op deze manier loop je je eigen hartsverbinding met je overleden dierbare.
Je mag een foto van je dierbare(n) meenemen.
Ook mag je een stukje hout voor het vuur meenemen met daarop zijn of haar naam.
We zingen eenvoudige mantra's, maar als je stil wilt zijn, is dat ook helemaal goed.
Als je het fijn vindt dat ik of we met z'n allen de naam zing(en), is daar ruimte voor.

Datum: 2 november
 
Tijd: 19.30 uur starten we, het is niet precies aan te geven hoe lang het zal duren.
 
Locatie: Zwartendijk 11 in Monster, bij de Cultuurschuur, buiten op het grasveld in de tipi

Kosten, aanmelding en betaling.
De kosten voor deelname aan deze avond zijn € 30 per persoon (incl BTW).
Aanmelden: stuur een mail naar marion@ruimtevoorrituelen.nl
Geef het aantal personen dat komt op.
je kunt het geld overmaken naar Triodos rek nr NL33TRIO0198356005 tnv M Kuipéri ovv Allerzielen 2017 en je naam.
 

ruimte voor rituelen