Achtergrond en visie

Geboren worden en sterven, twee kanten van het leven, die met elkaar verbonden zijn. Het fysieke stopt bij het overlijden, en wat voortleeft is zoveel meer.
Net zoals je al contact kunt hebben met je ongeboren kind, kun je ook contact voelen met de overledene. In mijn werk tracht ik deze verbinding voelbaar te maken, een verbinding met krachten uit de geestelijke wereld.

In het alledaagse leven kunnen we ons verbonden voelen met deze krachten (de beschermengelen van jonge kinderen zijn hier een goed voorbeeld van) maar in onze jachtige levens maken we meestal geen tijd om ze bewust te voelen, er contact mee te maken.
In een ritueel kun je bewust deze krachten uitnodigen om aanwezig te zijn. De tijd verandert, de beleving wordt intenser, het lijkt of je even buiten de gewone werkelijkheid bent en aan iets raakt dat groter is dan het alledaagse. Woorden zijn hier moeilijk voor te vinden. Je bent met elkaar verbonden op een andere laag en je draagt het voortaan met je mee, je hoeft het maar op te roepen en je bent er weer mee verbonden.

Ritueel en ceremonie:
Soms wordt er verschil gemaakt tussen een ritueel en een ceremonie in de zin dat een ritueel vastgelegd zou zijn en een ceremonie iedere keer weer z'n eigen invulling krijgt door wat er op dat moment plaatsvindt. Ik maak dat onderscheid niet en gebruik de termen door elkaar. Mijn ervaring is dat tijdens een ritueel of ceremonie er altijd ruimte is voor verandering die op dat moment passend is en niet van tevoren bedacht kan zijn.

Voorbeelden van rituelen:
Iedere ingrijpende gebeurtenis rond een zwangerschap, want het is nooit meer hetzelfde als ervoor. Hierbij kun je denken aan een miskraam, een te vroeg geboren kind, een doodgeboren kind, een nooit geboren kind.
Geboorte
Adoptie
Doop
Verhuizing
Verandering van school
Op kamers/ uit huis gaan
Kindertijd afronden na therapie, na overlijden van ouders
Menopauze
Pensioen
Overlijden


ruimte voor rituelen