Aanbod

Workshops en bijeenkomsten rond rituelen en overgangsmomenten:

Vier keer in het jaar rond de grote wendes: lente equinox, zomerwende, herfstequinox en winterwende: drummen en zingen rond een vuur in de tipi met een klein ritueel om de overgang te markeren. voor info klik hier

Bezing je eigen levensloop, ochtendworkshop in de natuur, voor info klik hier voor data zie agenda  en op afspraak

Omgaan met je eigen sterven, workshop vindt één keer per jaar plaats of op verzoek, voor info klik hier, voor data zie agenda

Allerzielenviering: 2 november: we starten rond het vuur en lopen een lichtjes hartlabyrint op het grasveld bij de tipi in Monster zie info  en agenda

Doopritueel op St Johannesdag, 24 juni: wat wil jij geboren laten worden? info klik hier

Een handfastingsritueel, een oud Keltisch gebruik waarbij de handen van het paar worden samengebonden ten teken dat men zich met elkaar verbindt en daarna worden ontbonden ten teken dat men in vrijheid bij elkaar blijft.
Dit verbindingsritueel kan als onderdeel van een huwelijksceremonie plaatsvinden en in een apart ritueel, rond je huwelijk maar ook als je een mijlpaal te vieren hebt.

Ringwarming: onderdeel van een verbindingsritueel waarbij de gasten een zegen of wens meegeven aan de ring

Onderstaande workshops vinden alleen nog op verzoek plaats:

Mijn kind gaat uit huis: workshop met aansluitend ritueel info klik hier

Zing je vrij in het labyrint, ochtendworkshop info klik hier

'Bezing je overleden dierbare(n)'  info klik hierruimte voor rituelen